Termine 2023

6. September 2023Beirat Hospizstiftung Kassel
11. September 2023Beirat Laue Hospizhilfe Stiftung
19. September 2023Beirat Stephanus Stiftung
20. September 2023Stiftungsvorstand
20. September 2023Stiftungsrat
20. September 2023Stiftungskuratorium
28. September 2023Beirat Stiftungsfonds DiaStart
29. September 2023Beirat Stiftungsfonds DiaKids
  
11. Oktober 2023Beirat Stiftung Hilfe für chronisch kranke Kinder
13. Oktober 2023Beirat Stiftungsfonds DiaDem
  
13. November 2023Beirat Diakoniestiftung Linden
16. November 2023Beirat Stiftungsfonds Diadieu
20. November 2023Beirat Stiftungsfonds DiaCasa
  
5. Dezember 2023Stiftungsvorstand